Olucak Köyü / Gümüşhane

İmera Manastırı veya Aziz John Prodromos Manastırı, Gümüşhane’nin Olucak köyünde yer alan bir manastırdır.

Yazılı kaynaklara göre 1350 yılında gotik tarzda inşa edilmiş olan manastır, 1859’da rahibe Roxane tarafından yenilenmiştir.

İlçe merkezine 37-38 kilometre uzaklıkta olan yapının 2019’da 160 binlik liralık bütçeyle restorasyonu başlamıştır.

2009’da III. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edilen manastır, kesme ve moloz taşlarla yapılmıştır.

Yapıda üç nef ve üç apsis bulunmaktadır. Yapının kapısındaki taş söve, üç kademeli frizle süslenmiştir.

Frizlerde üzüm salkımları, geometrik motifler ve stilize bitkisel motifler yer almaktadır.