Belalan / Korgan / Ordu

Fotoğrafta tek sayı kuralı pek fazla bilinmeyen ve diğer kompozisyon kuralları ile birlikte kullanılabilecek basit bir kuraldır.

Fotoğraflarınızda 3-5-7 gibi tek sayıdan oluşan objelerin ya da kişilerin konu olmasını tavsiye eden kuralın bir kaç dayanağı var.

Bunlardan birisi insan gözünün ve beyninin objeleri gruplama eğiliminde olmasından dolayı çift sayı nesnelerin fotoğraflarda ilgiyi kaybettiği şeklindedir.

Tek sayıda ise gruplama yapılamadığı için daha ilgi çekici olduğunu iddia eder kural.

Bu gruplama eğilimi yaratılış olarak da çift göz,çift el,çift kol vs. olması ile de ilişiklendirilerek doğamızın gruplamaya eğilimli olduğunu iddia edenler de var.

Diğer dayanak ise tek sayı objelerin oluşturmuş oldukları geometrik düzenin daha ilgi çekici gelmesidir.

Bu fotoğrafımda da üç öğe bulunuyor. Arkadaşım ve zümrem Muhammed İslamoğlu’na modelliği ve emeği için teşekkür ederim.