Aşağıseyit / Çal / Denizli

Koyun Atlatma ve Çoban Şenliği, Denizli’nin Çal İlçesi, Aşağıseyit Köyü’nde geleneksel olarak yaklaşık 8 asırdır devam eder. Koyun Olimpiyatları da denir. İnsanın, sahip olduğu hayvana olan sevgisi ve onunla bütünleşmesini ortaya koyan bir etkinliktir.

Her yıl Ağustos ayının son haftası düzenlenir. Sabahın erken saatlerinde, sürülerin el koyunlarının öncülüğünde Menderes Irmağı’na girmeleri ile yarışlar başlar ve ikindiye kadar devam eder. Çobanla birlikte suya atlayan el koyun olarak adlandırılan (sürü lideri) koyun ve sürünün diğer koyunlarının Menderes Nehri’nin bir yakasından diğer yakasına geçişi çobanlar arasında yarıştırılır.

Aşağıseyit (Köyü) Mahallesi’nde her yıl düzenlenen yarışmaya ilham olan efsane şöyledir;

“Karakoyunlu Aşireti’nden bir çoban, Çal Yöresi’ne yerleşen Oğuz beylerinin birinin yanına işe girer. Çoban ile beyin kızı birbirlerine aşık olur. Yörede çok sevilen çoban, beyden kızını ister, ancak vermek istemeyen bey, çobana gerçekleştirmesinin imkansız olduğunu düşündüğü bir görev verir.

Bey, çobana kızıyla evlenebilmesi için ‘Koyunlara 3 gün boyunca tuz yedireceksin ve Büyük Menderes Nehri’nden su içirmeden karşıya geçireceksin’ der. Bu şartı kabul eden çoban, denildiği gibi koyunları su içirmeden karşıya geçirir.

Çobanın denileni başarmasına karşın bey yine de kızını vermez. Bey kızının aşkından hastalanması üzerine çoban yöreden kovulur, kız ise bir süre sonra ölür. Çoban, bundan sonraki ömrünü kaval çalarak dağlarda geçirir”

Yöre halkı, bu tarihten itibaren her yıl kendi aralarında sudan koyun geçirme yarışması yaparak, bu büyük aşka olan saygılarını göstermektedir.