Karaağaç / Erbaa / Tokat

Tütün, bir zamanlar bizim yörenin en önemli geçim kaynaklarındandı. Erbaa tütün üretiminde ülkede öne çıkan bölgelerden biriydi. Zamanla alınan kararlar, konan kotalar çiftçiyi büyük ölçüde etkiledi.

Farklı tarım ürünlerine geçiş ve tütün üretimi azlığından ve alınan kararlar ile Erbaa’daki tekel binaları zamanla kapandı. Çok az da olsa hala tütün üretimi bu bereketli topraklarda devam ediyor.

Burası Karaağaç, Anadolu kadınlarımız her mayıs ayında olduğu gibi yine tütün dikme aşamasında. Bereketli olsun ve kolaylıklar diliyorum.